Skip to main content

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Vejledninger og anbefalinger til fagpersoner, som arbejder med diabetes.

Indhold

  Sundhedsstyrelsen laver vejledninger og anbefalinger omkring andre emner end behandling. Det kan for eksempel være opsporing og tværsektorielt samarbejde.

  I denne sektion har vi samlet Sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger om diabetes.

  Sundhedsstyrelsen laver også andre udgivelser med fokus på støtte til arbejdet med mennesker med diabetes. Du kan finde det hele i deres samling af udgivelser om diabetes.

  Rehabilitering ved type 2-diabetes

  Titel: NKR - Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2-diabetes
  Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
  Udviklet/senest opdateret: Juli 2015

  Se de nationale kliniske retningslinjer

  Fysisk aktivitet

  Titel:Fysisk aktivitet - Håndbog om forebyggelse og behandling
  Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
  Udviklet/senest opdateret: December 2018

  Se anbefaling

  Behovsvurdering i den afklarende samtale

  Titel: Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale
  Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
  Udviklet/senest opdateret: Januar 2019

  Se anbefaling

  Udgivelsen er lavet i samarbejde med: Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygepleje Selskab, Danske Patienter, Danske Regioner, KL/kommuner, Sundheds- og ældreministeriet.

  Målrettet opsporing i kommunerne

  Titel: Anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne
  Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
  Udviklet/senest opdateret: Oktober 2018

  Se anbefaling

  Lavet i samarbejde med:Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygepleje Selskab, Danske Patienter, Danske Regioner/region, Diabetesforeningen, KL/kommuner, Sundheds- og Ældreministeriet.

  Livsstil og svær overvægt

  Titel: Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt
  Udgivelse: Sundhedsstyrelsen og Københavns Universitet
  Udviklet/senest opdateret: Juli 2018

  Se anbefaling

  Forebyggelse af overvægt

  Titel: Forebyggelsespakke - Overvægt
  Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
  Udviklet/senest opdateret: Juli 2018

  Se anbefaling

  Forebyggelse ved fysisk aktivitet

  Titel: Forebyggelsespakke - Fysisk aktivitet
  Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
  Udviklet/senest opdateret: April2018

  Se anbefaling

  Tværsektorielle forløb ved type 2-diabetes

  Titel: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes
  Udgivelse: Sundhedsstyrelsen
  Udviklet/senest opdateret: April 2017

  Se anbefaling

  Lavet i samarbejde med: Sundhedsstyrelsen (formandskab og sekretariat), Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Endokrinologisk Selskab, Danske Patienter, KL/kommuner, Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker, Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker, Dansk Selskab for Fysioterapi, Ergoterapifaglige Selskaber, Foreningen af Kliniske Diætister, Danske Fodterapeuter, Danske Regioner/regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Praktiserende Lægers Organisation (observatør).

  Sidst opdateret: 15. november 2020